ENGLISH דף הבית צור קשר תרומות טופס הצטרפות פורום מוצרים פרוייקטים אודות העמותה
ראשי > עברית > סיפורי רעות ומורשת > תל-סאקי
סיפורי רעות ומורשת
לזכר הנופלים
סגן אברוצקי ערן רב"ט אלון דן

רב"ט דורון אציל

סגן יהודה
אסף אריה


רב"ט דן ביאטוס

רב"ט חיים בן
קידר
רס"ל בן חיים יוסף סמל בר-און חיים


רב"ט בני ברק רב"ט צבי ברקרסקי רב"ט רון הרצנשטיין סמ"ר אריאל ויסמן


סגן בנימין בני חנני רס"ל אברהם -
אלברט כהן
סמל דוד כהן רב"ט יצחק כהן


סמל שמואל
מוליק כספין
סגן יקיר יואב רב"ט יעקב ג'קי לוי רב"ט אלכסנדר
אלכס ליפשיץ

סמל אהרון
מולקנדוף
סמל יוסף יוסי,
פיקו מנטקה
טוראי משה סלנר סמל אבנר פולטהיים


רב"ט פחימה שלום סמל פייקס יהונתן סרן חיים קונדה רב"ט יעקב ליואן
פילו רוזנטל


סמל יעקב-שמואל רמון

סמל מיכאל מישקה שווץ רב"ט דניאל שפילברג סמ"ר אבנר שץכוחות סיוע וחילוץ

הקרב על התל

רקע

נופלי תל סאקי

חילוצו של יאיר פרג'ון

פעולת הכח בפיקוד סגן כנען

חילוץ הלוחמים מהתל

נצורים 30 שעות