אנדרטת "הציפור הפצועה" לזכר שלושה שצנחו


האנדרטה ניצבת סמוך ל"היכל הכרמל" שבקיבוץ.<br>שלושת הצנחנים- אריה פינמן ודב הררי (ברגר) מבית אורן ואריה (ליובה) גוקובסקי מיגור-נמנו עם קבוצת מתנדבים לצבא הבריטי, שהוצנחו באירופה בשלהי מלחמת העולם השנייה כדי להגיע אל היהודים הנתונים תחת הכיבוש הנאצי. השלושה הצליחו לחזור משליחותם זו, אך נספו באסון שארע בקיבוץ מעגן ביום כ"ח בתמוז תשי"ד (26.10.54), כאשר נפל מטוס קל אל תוך קהל, שהתכנס לטכס אזכרה לחבריהם הצנחנים שנפלו במלחמת העולם השנייה.<br>הפסל עשוי מברונזה, והוא ניצב על כן סלע שגובהו 20.1 מטר.<br>זוהי ציפור שמוטת כנף - סמל וזכר לצנחנים, אנשי הכנף: כנפה האחת של הציפור עולה, מזנקת, מוצפת אור, ואילו הכנף האחרת שמוטה ושרויה בצל. הציפור הפצועה מתנשאת לגובה 60.2 מטרים. את הפסל עיצבה הפסלת חנה אורלוף, והוא נחנך בשנת תשכ"ד (1964), בעשור למותם של השלושה.<br>בנוסף לאנדרטה הוקם לזכרם מרכז חינוך ותרבות, הוא "היכל הכרמל".

חזרה