תמונות מחיי המשפחה
למאגר התמונותסבא וסבתאתמונה זו היא של סבי וסבתי ז"ל - מרדכי ואיטה רוזנבוש.<br>בזרועותיהם הבן דוד של אברמלה. <br>התמונה היא משנת 1936.<br>ניספו בשואה. | אבאתמונה זו היא של אבי ז"ל משנת 1920 - חיים מאיר רוזנבוש ז"ל.<br>נספה בשואה במחנה ויליצ'קה 1943.<br>אני הבן שנשאר יחידי מכל המשפחה . | אמאתמונה זו היא של אימי ז"ל משנת 1925 - הדסה רוזנבוש.<br>ניספו בשואה - 1940<br>אני הבן שנשאר יחיד מכל המשפחה.


חזרה