Untitled Document
פרויקט פוירנשטיין
אוגדת יהודה לוקחת חלק ב'פרוייקט שילוב בצה"ל' שמפעיל המרכז החינוכי "הבית" במבשרת. הפרוייקט כולל:
1. פרוייקט מתנדבים פעמיים בשבוע - התחיל לאחר מלחמת המפרץ ובמסגרתו משתתפים המתנדבים פעמיים בשבוע בעבודות במסגרת האוגדה ומטרתו היא להפוך את המתנדבים לאזרחים התורמים לצבא ולחברה.
2. פרוייקט קפיצת מדרגה - החל בינואר 1998 ובמסגרתו שוהים 8 מתנדבים ביחידה מס' ימים כולל לינה ובמהלכם מועסקים בתחנות עבודה שונות.
3. פרוייקט מילואים - אשר מהווה המשכיות למתנדבים בהכשרתם, שיקומם ושילובם בקהילה ובשירות הסדיר.
מילואים קפיצת מדרגה מתנדבים פעמיים בשבוע

עמותת "בת יחידה"
פרוייקט אשר הוקם על בסיס התנדבותי ע"י חיילי מילואים שמטרתו מציאת מקומות עבודה ותעסוקה לחיילי
מילואים מובטלים. כל חייל מילואים השייך לאוגדה זכאי לעזרה במציאת מקום עבודה ובתנאי שיש ברשותו
המלצות מפקדים.