Untitled Document

גלרית תמונות
החטיבה הינה חטיבת חי"ר, הימ"ח ממוקם במחנה עמוס אשר בעמק יזרעאל על כביש הסרגל סמוך לעפולה והחטיבה הסדירה יושבת במחנה צמח בגדה הדרומית של הכנרת. החטיבה הצטרפה לאוגדה ב-1997. לפני כן השתייכה למשל"ט העמקים. בשעות חרום - אחראית החטיבה על כל גזרת עמק הירדן, מחמת גדר בצפון ועד דרומית לבית שאן.
יעדים ומשימות
לזכרם
מורשת קרב