הדרךראשונים יצאו מקיבוץ נירים כוחות החסימה לאחר רדת החשיכה. אחריהם יצא הכוח העיקרי מפלוגה ד' ואחריו הכוח מפלוגה ה' של רפול. את הכוח של מוטה הוביל לוי חופש שניווט תוך כדי נסיעה בזחל"ם הראשון. לפני שעברו את הגבול איבד הסמל עמוס רודנר את השליטה כשדהר אחרי לוי, מפקד המחלקה שלו, ונפל לבור. השיירה התעכבה מעט והלוחמים בזחל"ם שנפל פונו לאחור. אחרי שעברו את הגבול פנה לוי כפי המתוכנן שמאלה לפני הכפר בני-סוהילה. מוטה חשב שלוי פנה מוקדם מדי ולאחר ויכוח קצר החזיר אותו לכביש והשיירה המשיכה ישר לתוך הכפר בני-סוהילה. היה זה כבר מאוחר מדי לתקן את הטעות ומוטה החליט להמשיך דרך הכפר. פה ושם נורו יריות בודדות על הטור וחייל ערבי אחד שירה על הצנחנים מפתח ביתו נורה ונהרג.

חזרה