עין-א-תינה מבצע שלום הגלילב-9 ביוני 1982 בלילה, הדף הכוח ניסיונות תקיפה של קומנדו סורי שתקף את חניון הלילה. בשלב זה הוחלט לנצל את ההצלחה בג'זין ולפעול בשני צירים מזרחה. בכיוון הרי השוף וג'בל ברוך, הציר שהוביל דרך עין א-תינה; ובציר המוביל לאגם קרעון. הקרב בעין א-תינה נערך במסגרת המאמץ המערבי של כוחות יאנוש-ברק. בעין א-תינה היה כוח טנקים סוריים מתוגבר בנגמ"שים. הכוח הזה היה חלק ממיתחם סורי, שישב על הציר שהוביל לאגם קרעון. מיקומו של הכוח בכפר לא היה ידוע. לכוחות צורפה תגבורת של גולני, והם נדרשו להשלים את כיבוש הכפר במהירות, בטרם ירדה החשכה. הכוח נתקל בכניסה באש טנקים ובטילים ממקום המסגד. עם רדת החשכה טרם עלה בידי הכוח לחדור לכפר. למערכה נוסף כוח טנקים נוסף. שני הכוחות היו אמורים לפעול בפעולה מקבילה בתנועת מלקחיים: כוח אחד יירתק מדרום, והכוח האחר יפרוץ מצפון. המשימה היתה לפרוץ פנימה לכפר בתנועה רצופה ובאש רבה. הכוחות נקלעו לאש צולבת, כאשר הטנקים פועלים בתוך עין א-תינה החשוכה. הושמדו שישה טנקים ונגמ"ש. לכוחותינו נפגעו מספר טנקים, והיו לו נפגעים. הכוח ביצע חסימה כדי למנוע הגעת תיגבורת סורית והיחלצות מן הכפר. בבוקר ביצע הכוח מספר גיחות לעבר הכפר. הסורים טנשו את עין א-תינה במשך הלילה, כשהם מותירים מאחוריהם שמונה טנקים ושלושה נגמשים שהושמדו.

חזרה