מבצע אלקיים

למאגר התמונות<b>שם המבצע:</b> אלקיים<br><b>תאריך:</b> 31 באוגוסט 1955<br><b>אזור:</b> חאן יונס<br><b>מטרה:</b> הריסת משטרת חאן יונס, פגיעה במוצב 132 ובמתקנים באזור.<br><br><b>רקע</b><br>מאז מבצע "<a href="hi_show.aspx?Id=32227"style="text-decoration:underline; color=#B4A878;">חץ שחור</a>" התחממה הגזרה המצרית. ה"פדאיון" שהקים נאצר ביצעו פעולות רצחניות נגד אזרחים בשטח ישראל. כתגובה החליטה ממשלת ישראל לצאת בסוף אוגוסט 1955 לפעולת תגמול. במטכ"ל החליטו על משטרת חאן-יונס, מפקדת הגדוד הפלשתינאי, כיעד הפעולה. גדוד הצנחנים קיבל את המבצע ופלוגה ד' של <a href="hi_show.aspx?Id=1210"style="text-decoration:underline; color=#B4A878;">מוטה גור</a> הייתה הכוח העיקרי. פלוגה ה' של <a href="hi_show.aspx?Id=32121"style="text-decoration:underline; color=#B4A878;">רפול</a> הייתה הכוח המשני שנועד לכבוש מוצב סמוך ולאבטח משם את הנסיגה. בפעם הראשונה בפעולות התגמול נעשה שימוש בזחל"מים - רכבים משוריינים חסיני כדורים. בגלל בעיות טכניות אחרו הזחל"מים לבוא ולכן נדחה המבצע ביום. ביום האחרון של חודש אוגוסט יצאו הצנחנים כשבראשם פלוגה ד' למבצע שנקרא "מבצע אלקיים" על שם <a href="n_show.aspx?Id=23351"style="text-decoration:underline; color=#B4A878;">סעדיה אלקיים (סופפו) ז"ל</a>, מפקד הפלוגה שנהרג במבצע "חץ שחור".

חזרה