מורשת קרב
המרדף-כצורת קרב
מחיר המרדפים
מרדף הג'יפטליק
מרדף ואדי שובש
מרדף אל בוקיעה
מרדף ואדי קלט
מרדף המערה
"ספטמבר השחור"
פגיעה בתעלת הע'ור (קיץ 1969)


רקע כללי:
עם סיום מלחמת ששת הימים צה"ל הכפיל פי 4 את שטחה של מדינת ישראל וכפועל יוצא, התרחבה החזית מזרחית. מאז צה"ל פרוס לאורך נהר הירדן לאחר שכבש את כל יהודה, שומרון והבקעה. ב-3 לנובמבר 1967 הוקמה חטיבת הבקעה. רא"ל (במיל') רפאל איתן התמנה למפקד הגזרה. שלב ההתארגנות של חטיבת הבקעה החל, כאשר המרדפים היו דבר שבשגרה. פיקוד המרכז החל לרכז את משאביו בבניית קו הגנה מסיבי וקבוע. בנקודות שבהם היו תצפיות לאורך הירדן הוקמו מוצבים גדולים יותר וכמובן, גם תכיפותם גדלה.

ההתיישבות באזור הבקעה:
יריחו נחשבת לאחת הערים העתיקות בעולם. צפונית מערבית לעיר מצוי תל אל - סולטן, המזוהה כיריחו העתיקה. במאות השנים האחרונות, תושבי הבקעה היו ברובם בדואים. המנדט הבריטי הביא ליציבות באזור. בהתאם להצעת החלוקה ב-1947, נמסרה הבקעה לירדן. במשך 19שנים לא דרכו יהודים באזור. במלחמת ששת הימים ב-1967, כבש צה"ל את הבקעה, ועם סיום המלחמה הפך נהר הירדן לקו הפסקת האש. לאחר הכיבוש הוקמו בבקעה ישובים יהודיים, בהתחלה למטרת ביטחון - כהיאחזויות נח"ל, ולאחר מכן הפכו ליישוביי קבע מפותחים. יגאל אלון, שר העבודה והחינוך - הציע את תוכנית "אלון" - הקמת ישובים בבקעה בשני קווים עיקריים - בגב ההר ובכיכר הירדן. המטרה הייתה ליצור רצף טריטוריאלי ובטחוני. היום הישובים מתפרנסים מגידולים שונים בשל האקלים המיוחד המאפשר הבכרת גידולים.